Meniu
Cos de cumparaturi

Promotii si concursuri


Termeni și condiții CONCURS (giveaway) „Ledlenser P17”


19.06.2020 – 02.07.2020


(1) Concursul de oferte „Ledlenser P17” denumit in continuare “Concursul” este organizat prin intermediul SC Wiman Prest SRL, cu sediul in Galati, str Mihai Eminescu 16, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.J17/770/2010, avand Cod Unic de Inregistrare RO27303626 denumita in continuare „Organizator”, in perioada  19.06.2020 ora 10:00 – 02.07.2020 ora 10:00  pe pagina de Facebook a companiei. Concursul poate fi promovat si pe alte medii de socializare mentionate de Organizator.


(2) Regulament de participare la Concurs este obligatoriu pentru toti Participantii. Participarea la Concurs este optionala pentru utilizatori.


(3) La concurs pot participa persoanele fizice cu domiciliul/resedinta in Romania, cu varsta minima de 18 ani, impliniti pana la data inceperii Concursului.


(4) Pentru a se inscrie la Concurs participantii trebuie sa raspunda la intrebarea de concurs de pe pagina  Facebook a Organizatorului, de aici: https://www.facebook.com/wimanromania/?ref=pages_you_manage


(5) Intrebarea de Concurs se refera la acceptarea sau nu a invitatiei de a urmari  activitatea in social media a Organizatorului. In cazul acceptarii, Prticipantii trebuie sa scrie un comentariu “sunt alaturi de voi”


(6) In data de 02.07, dupa incheierea Concursului, reprezentatntul Organizatorului  va anunta incheierea concursului


(7) Participantii care au raspuns la intrebare in intervalul 19.06.2020 ora 10:00 – 02.07.2020 ora 10:00,  vor intra in tragerea la sorti pentru castigarea premiului constand intr-o lanterna model Ledlenser P17.


(8) Organizatorul va extrage un castigator si 1 rezerva prin intermediul site-ului random.org.


(9) Nu pot castiga premii in Concurs:


persoanele juridice, angajatii Organizatorului, rudele pana la gradul 2.

persoanele care:

a) au incercat sa fraudeze Concursul prin orice modalitate sau impiedica derularea Concursului prin orice forma,


b) intra in Concurs cu conturi multiple,


c) ofera mai multe variante de raspuns in Concurs,


d) posteaza comentarii jignitoare / ofensatoare fata de Organizator / alte persoane


(10) Castigatorul va fi contactat printr-un mesaj privat pe pagina proprie de Facebook cu care a intrat in Concurs pentru a i se comunica faptul ca a fost extras ca si castigator iar, pentru a putea primi Premiul este invitat sa transmita cateva date de contact: numele, prenumele si adresa de livrare, precum si numarul de telefon in vederea expedierii premiului. Ulterior, va fi contactat si telefonic pentru confirmarea expedierii premiului.


(11) Premiul consta intr-o lanterna model Ledlenser P17.  Premiul nu poate fi schimbat cu alte produse / servicii si nu se poate oferi contravaloarea in bani a acestuia. Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru Premiu.


(12) Premiul va fi trimis castigatorului  in maxim 7 zile lucratoare de la validare.


(13) Răspunderea Organizatorului este strict limitată la organizarea Concursului si acordarea Premiului din Regulament. Partile implicate in organizare si in acordarea Premiului nu isi asuma nicio responsabilitate pentru vreun eveniment care determina imposibilitatea participarii la Concurs sau afecteaza buna desfasurare a activitatilor descrise in prezentul Regulament, ca urmare a unor restrictii de natura tehnica sau a altor limitari specifice serviciilor GSM, ca de exemplu: incarcarea retelei, utilizarea incorecta a aplicatiei Facebook, etc..


 


(14) Prelucrarea datelor cu caracter personal.


1.Prin participarea la Concurs, Participantii isi exprima in mod expres si neechivoc acordul ca Organizatorul sa proceseze gratuit, datele cu caracter personal ale Participantilor in scopul desfasurarii acesteia pentru a putea permite inscrierea participantilor in Concurs, includerea lor in tragerea la sorti, posibilitatea acestora de a fi desemnati castigatori si acordarea premiilor.  


Vor fi prelucrate următoarele date cu caracter personal:

a) pentru toti Participantii: nume si prenume (Facebook ID);

b) pentru toti Participantii desemnati castigatori: numarul de telefon mobil, numele si prenumele, CNP, adresa de livrare.

3.Conform legislatiei aplicabile, Organizatorul este obligat sa faca publice numele castigatorului prezentului  Concurs si premiul acordat.


4.Refuzul de a dezvalui aceste date, furnizarea incompleta sau refuzul prelucrarii acestora indreptateste Organizatorul sa refuze acordarea premiului, Participantul declarat castigator fiind astfel descalificat automat.


5.In termen de 30 de zile de la acordarea Premiului, datele cu caracter personal prelucrate de Organizator vor fi distruse in totalitate.


6.Organizatorul se obliga sa respecte prevederile privind protectia datelor cu caracter personal pe Durata Concursului si ulterior. Astfel, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale Participantilor si sa le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial si legislatiei in vigoare. Organizatorul nu va dezvalui datele cu caracter personal furnizate de Participanti catre terti fara consimtamantul prealabil al Participantilor in cauza, cu exceptia numelor, prenumelor si premiului castigat care vor fi facute publice potrivit obligației legale a Organizatorului.


Participantul are  urmatoarele drepturi:

(i) dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate;


(ii) dreptul de a solicita Organizatorului rectificarea datelor cu caracter personal;


(iii) dreptul de a solicita Organizatorului ștergerea datelor cu caracter personal atunci când acestea nu mai sunt necesare în scopul organizării și desfășurării Concursului;


(iv) dreptul de a solicita Organizatorului restricționarea prelucrării;


(v) dreptul de a solicita Organizatorului transmiterea datelor cu caracter personal care îi privesc într-un format structurat, utilizat în mod curent si care poate fi citit automat;


(vi) dreptul de a se opune prelucrarii, inclusive celor efectuate in scopuri de marketing;  


8.Participantii pot contacta Organizatorul in legatura cu oricare dintre drepturile sale sau pot inainta o plangere in legatura cu modul in care sunt utilizate datele sale cu caracter personal  printr-o cerere adresata catre Organizator.


In urma unei astfel de plangeri, se vor lua toate masurile conforme cu legea, iar daca un Participant se considera neindreptatit poate contacta Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal pe www.dataprotection.ro.